• התייחסות נרחבת לסוגיות בתחום ההוצאה לפועל בכלל, וכינוס נכסים בפרט.
  • סקירה עיונית ומקיפה של כל הפסיקה בתחום כינוסי הנכסים, חלוקת כספים בין נושים, אחריות הצדדים, ועוד.
  • מכירת נכסים תפוסים.
  • פתרון שאלות בנושא מסים בעסקאות הנערכות בהוצאה לפועל.
  • סוגיות בחלוקת כספים בריבוי נושים.
  • תפקידם של רשמי ההוצאה לפועל באיתור נכסי חייב שאינם בהכרח דירת המגורים.