על כונס נכסים

הקדמה

(מתוך הספר)

כב’ השופט סלים ג’ובראן,
בית המשפט העליון
שופט בית המשפט העליון הנכבד, סלים ג’ובראן, כיבד את הספר במתן דברי הקדמה, ואלו הדברים:   “ספר זה, בלשונו הבהירה, מעניק ידע מקצועי נרחב בכל הקשור לסוגיית כינוס נכסים בהליכי אכיפה והוצאה לפועל, ותורם לסוגיה זו תרומה חשובה. המחברים מקבצים את מכלול ההיבטים של סוגיית כינוס הנכסים בהליכי אכיפה ובהוצאה לפועל, תוך דיון נרחב, מעמיק ויסודי בדין הישראלי, על כל מרכיביו – החל מהחקיקה, ממשיך בפסיקה וכלה בספרות המשפטית.
סוגיית כינוס הנכסים בהליכי אכיפה ובהוצאה לפועל היא סוגיה חשובה ביותר. במיוחד היא חשובה למי ששוקל, בוחר או אף נאלץ לקחת חלק במערך כינוס הנכסים של הליכי אכיפה והוצאה לפועל, והספר נותן בידיהם את כל הידע והכלים הנדרשים להבנת התחום. המחברים מתארים ומבארים היטב סוגיות בנושא הבסיס למינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל; זהות כונס הנכסים ובחירותו; נכסים בהם ניתן למנות כונס נכסים; דרך המינוי של כונס הנכסים; סמכויותיו של כונס הנכסים ותוקפו של המינוי; מעמדו של כונס הנכסים; פיקוח על פעילות כונסי הנכסים; אחריות לפעילות כונס הנכסים; הליך הכינוס והמכר; כונס נכסים למימוש שעבוד; הגנות החייבים; כונס נכסים לגביית חוב מס; זכויות צד ג’ בנכס בכינוס נכסים; כינוס נכסים לצד פשיטת רגל; פירוק שיתוף על ידי כונס נכסים; סוגיות מיסוי בכינוס נכסים; שכרו של כונס הנכסים; וסיום או ביטול הליכי הכינוס.
ספר זה אינו מופנה לציבור המשפטנים בלבד. הוא מקנה לכל אדם את הידע הנדרש להבנת הנושאים הדיוניים העולים ממנו, ולמעשה הוא מעניק פתח לכל הגוונים והפנים המתעוררים בסוגיית כינוס הנכסים הליכי אכיפה והוצאה לפועל.
על כונס נכסים הינו ספר מקיף ויסודי, כתוב בסגנון בהיר ונקרא בקלות לכל קורא או קוראת. אין ספק בעיני, כי בספר יש תרומה הן לפרקליט המחפש תשובה לשאלה בה נתקל, הן לעוסקים במלאכת כינוס הנכסים בהליכי אכיפה ובהוצאה לפועל, והן למי שמעוניין ללמוד ולהבין את השאלות המרכזיות המתעוררות בנושאים אלה”.
סלים ג’ובראן